Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe

Algorytmy obsługi tablic dwuwymiarowych Przykład tablicy dwuwymiarowej: Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu ( numer żądanego elementu). I tak w naszej tablicy o nazwie t zapis t[3,4] oznacza element w trzecim wierszu i czwartej kolumnie, czyli element o wartości =3.    t [1,1] = 2    t [1,2] =6   […]

Specyfikacja algorytmu, czyli specyfikacja problemu algorytmicznego

Wiemy już, co to są algorytmy i jak można je zapisywać. Specyfikacja algorytmu Specyfikacja algorytmu [specyfikacja problemu algorytmicznego] to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych [dane] i danych wyjściowych [wynik]. Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków Dane: Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta. Wynik: P – pole […]