SQL. Pobieranie danych z kilku tabel: natural join, join, using, using on

Tabele: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id kierownik_id stanowiska stanowisko_id nazwa_stanowiska kierownik_id lokalizacja Zadanie 1 Przygotuj raport o wszystkich pracownikach pracujących w firmie i  ich stanowiskach. Informacje o pracownikach i ich stanowiskach są umieszczone są w rożnych tabelach. Należy napisać zapytanie SQL pobierające dane z dwóch różnych tabel używając połączeń JOINS. To zapytanie będzie pobierało dane stanowisko_id z tabeli pracownicy a […]

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa czyli algorytm wyznaczania  NWD – największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. Zadanie: Wyznacz największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych: a,b. Przeanalizujmy zadanie. Dane mamy dwie liczby oznaczone jako a i b. Musimy odnaleźć liczbę przez którą dzielą się nasze obie liczby, zarówno a i b. Takich liczb może być wiele – my mamy odszukać największą. Przykłady Dane mamy […]

Algorytmy. Przykłady i zadania

Poznałeś już kilka przykładów algorytmów. Przeanalizuj je ponownie, a następnie przejdź do wykonywania poniższych zadań. Zachęcam Cię, abyś po przeczytaniu treści zadania zastanowił się nad rozwiązaniem, a następnie przedstawił algorytm w postaci listy (ciągu) kroków oraz zbudował schemat blokowy. Dopiero po samodzielnej pracy porównaj i dokonaj analizy gotowego schematu przedstawionego na stronie. Zadanie Opracuj algorytm obliczający sumę 3 wprowadzonych z […]

Rodzaje algorytmów

Rodzaje algorytmów Algorytmy liniowe, czyli  algorytmy sekwencyjne Algorytmy warunkowe, czyli algorytmy z rozgałęzieniami Algorytmy interacyjne, czyli algorytmy z pętlą Algorytm liniowy, czyli inaczej algorytm sekwencyjny Algorytm sekwencyjny to algorytm, w którym kolejność wykonywanych czynności jest zawsze taka sama i niezależna od wartości danych wejściowych. Algorytm warunkowy. Algorytm z rozgałęzieniem ….

Kurs SQL. Pobieranie informacji z tabel bazy danych

Problem.W bazie danych znajduje się tabela Pracownicy (Employees) zawierająca informacje o pracownikach firmy. Zadanie.Przygotuj raport dla działu kadr, który będzie zawierał dane pracowników wraz z ich rocznymi zarobkami. Nazwij kolumny tak, by odzwierciedlały zawartość i były bardziej przyjazne dla pracowników działu kadr. Na początku poznamy tabelę Employees. Wyświetlimy jej całą zawartość. select * from employees;

Algorytmy. Kurs algorytmiki dla uczniów

Kurs algorytmy dla uczniów, został przygotowany jako wstęp do algorytmiki. kasia315.republika.pl Powyższy materiał pochodzi z pracy „Algorytmika w gimnazjum”, którą wykonałam podczas studiów. Materiały te przez długi czas były dostępne na stronie kasia315.republika.pl. Strona ta obecnie nie istnieje, a cała jej zawartość została przeniesiona tutaj, czyli pod adres kaluska.pl. Kurs zawierał również krókie wizualne prezentacje sposobu wykonania algorytmów (aplety Java). […]