Algorytmy: ciągi liczb. Schematy blokowe algorytmów

Ciągi w algorytmach. Przykłady schematów blokowych Przykład 1 Dany jest ciąg liczb o nieznanej długości. Ostatnia liczba w ciągu równa się zero. Oblicz sumę elementów tego ciągu. Schemat blokowy algorytmu Przykład 2 Oblicz sumę n – kolejnych liczb naturalnych. Pierwsza z liczb wprowadzona z klawiatury i równa się b. Przykład 3 Dany jest ciąg n-elementowy. Elementy tego ciągu są różne. […]

Algorytmy sortowania

ALGORYTMY SORTOWANIA (PORZĄDKOWANIA) Sortowanie (porządkowanie) – proces ustawienia zbioru obiektów w określonym porządku Metody sortowania: przez zamianę (sortowanie bąbelkowe) przez wybieranie przez wstawianie ALGORYTM SORTOWANIA BĄBELKOWEGO Jedną z popularnych metod sortowania jest sortowanie przez prostą zamianę (sortowanie bąbelkowe). W metodzie tej porównujemy sąsiednie elementy. W celu uporządkowania elementów od najmniejszego do największego, jeśli drugi element jest mniejszy od poprzedniego, to […]

Algorytm. Gra Papier Kamień Nożyce

Grę „Papier Kamień Nożyce” znają chyba wszyscy. Tym razem naszym zadaniem jest stworzenie algorytmu wskazującego zwycięzcę tej gry. Zakładamy, że w grze uczestniczą dwaj gracze. Każdy z graczy może wybrać (pokazać) jedną z trzech wartości: papier albo kamień albo nożyce. Możemy więc przystąpić do tworzenia specyfikacji algorytmu: Dane wejściowe: g1: pierwszy gracz – ciąg znaków zawierający jedną z wartości: {papier, […]

Algorytm. Obliczanie pola trójkąta

Stworzymy algorytm obliczający pole trójkąta. Rozpoczniemy od zapisania specyfikacji problemu. Specyfikacja algorytmu obliczającego pole trójkąta Problem: Obliczanie pola trójkąta. Dane: a, b, c – trzy dowolne liczby Wynik: Jeśli liczby a, b, c są długościami boków trójkąta to wyznaczamy S – pole tego trójkąta. Jeśli liczby a,b,c nie tworzą trójkąta wyprowadź komunikat, że dane liczby nie są długościami boków żadnego trójkąta. Metoda […]

Algorytmy. Tablice jednowymiarowe

  ALGORYTMY OBSŁUGI TABLIC Tablicą nazywamy złożoną strukturę danych, która zawiera zbiór elementów tego samego typu.Wyróżniamy: tablice jednowymiarowe tablice wielowymiarowe TABLICE JEDNOWYMIAROWE Tablica jest to zbiór elementów tego samego typu. Każdy element tablicy jest identyfikowany przez jego numer (indeks). Każdy element tablicy posiada swoją wartość. Oto tablica o nazwie „t” zawierająca 5 elementów, liczby 5, 11, 8, 3, 2: Do […]

PL/SQL. Rodzaje bloków

WSTĘP DO PL/SQL Rodzaje bloków PL/SQL: 1. bloki anomimowe (nienazwane) declared inline 2. bloki nazwane (podprogramy) Blok anonimowy Uruchamiamy program Oracle SQL Developer. Wpisujemy poniższy kod: BEGINDBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‚Hello World!’);END; By wykonać kod wciskamy przycisk Run Script (zielona strzałka z kartką) lub wciskamy klawisz F5. Zobaczymy informację: PL/SQL procedure successfully completed. Aby wyświetlić efekt działania programu w oknie konsoli trzeba ustawić zmienną SERVEROUTPUT. […]

SQL. Pobieranie danych z kilku tabel: natural join, join, using, using on

Tabele: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id kierownik_id stanowiska stanowisko_id nazwa_stanowiska kierownik_id lokalizacja Zadanie 1 Przygotuj raport o wszystkich pracownikach pracujących w firmie i  ich stanowiskach. Informacje o pracownikach i ich stanowiskach są umieszczone są w rożnych tabelach. Należy napisać zapytanie SQL pobierające dane z dwóch różnych tabel używając połączeń JOINS. To zapytanie będzie pobierało dane stanowisko_id z tabeli pracownicy a […]

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa czyli algorytm wyznaczania  NWD – największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. Zadanie: Wyznacz największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych: a,b. Przeanalizujmy zadanie. Dane mamy dwie liczby oznaczone jako a i b. Musimy odnaleźć liczbę przez którą dzielą się nasze obie liczby, zarówno a i b. Takich liczb może być wiele – my mamy odszukać największą. Przykłady Dane mamy […]

Algorytmy. Przykłady i zadania

Poznałeś już kilka przykładów algorytmów. Przeanalizuj je ponownie, a następnie przejdź do wykonywania poniższych zadań. Zachęcam Cię, abyś po przeczytaniu treści zadania zastanowił się nad rozwiązaniem, a następnie przedstawił algorytm w postaci listy (ciągu) kroków oraz zbudował schemat blokowy. Dopiero po samodzielnej pracy porównaj i dokonaj analizy gotowego schematu przedstawionego na stronie. Zadanie Opracuj algorytm obliczający sumę 3 wprowadzonych z […]

Rodzaje algorytmów

Rodzaje algorytmów Algorytmy liniowe, czyli  algorytmy sekwencyjne Algorytmy warunkowe, czyli algorytmy z rozgałęzieniami Algorytmy interacyjne, czyli algorytmy z pętlą Algorytm liniowy, czyli inaczej algorytm sekwencyjny Algorytm sekwencyjny to algorytm, w którym kolejność wykonywanych czynności jest zawsze taka sama i niezależna od wartości danych wejściowych. Algorytm warunkowy. Algorytm z rozgałęzieniem ….