Kurs SQL. Pobieranie informacji z tabel bazy danych

Problem.W bazie danych znajduje się tabela Pracownicy (Employees) zawierająca informacje o pracownikach firmy. Zadanie.Przygotuj raport dla działu kadr, który będzie zawierał dane pracowników wraz z ich rocznymi zarobkami. Nazwij kolumny tak, by odzwierciedlały zawartość i były bardziej przyjazne dla pracowników działu kadr. Na początku poznamy tabelę Employees. Wyświetlimy jej całą zawartość. select * from employees;

Algorytmy. Kurs algorytmiki dla uczniów

Kurs algorytmy dla uczniów, został przygotowany jako wstęp do algorytmiki. kasia315.republika.pl Powyższy materiał pochodzi z pracy „Algorytmika w gimnazjum”, którą wykonałam podczas studiów. Materiały te przez długi czas były dostępne na stronie kasia315.republika.pl. Strona ta obecnie nie istnieje, a cała jej zawartość została przeniesiona tutaj, czyli pod adres kaluska.pl. Kurs zawierał również krókie wizualne prezentacje sposobu wykonania algorytmów (aplety Java). […]

Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe

Algorytmy obsługi tablic dwuwymiarowych Przykład tablicy dwuwymiarowej: Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu ( numer żądanego elementu). I tak w naszej tablicy o nazwie t zapis t[3,4] oznacza element w trzecim wierszu i czwartej kolumnie, czyli element o wartości =3.    t [1,1] = 2    t [1,2] =6   […]

Specyfikacja algorytmu, czyli specyfikacja problemu algorytmicznego

Wiemy już, co to są algorytmy i jak można je zapisywać. Specyfikacja algorytmu Specyfikacja algorytmu [specyfikacja problemu algorytmicznego] to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych [dane] i danych wyjściowych [wynik]. Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków Dane: Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta. Wynik: P – pole […]

Kurs SQL na przykładzie Oracle: zaczynamy

Aby nauczyć się SQL musimy go używać. Ja proponuję szybki start przy pomocy Virtualnej Maszyny. Instalujemy program Virtual Box i na nim gotową maszynę wirtualną przygotowaną przez Oracle: Oracle VM VirtualBox Oracle DB Developer VM (DeveloperDaysVM.ova – ponad 7GB) Oba narzędzia pobieramy ze strony firmy Oracle: https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/databaseappdev-vm-161299.html wcześniej akceptując na stronie licencję. Dalej postępujemy zgodnie z opisem, czyli instalujemy VirtualBox i importujemy pobrany […]