Rodzaje algorytmów

Rodzaje algorytmów

  • Algorytmy liniowe, czyli  algorytmy sekwencyjne
  • Algorytmy warunkowe, czyli algorytmy z rozgałęzieniami
  • Algorytmy interacyjne, czyli algorytmy z pętlą

Algorytm liniowy, czyli inaczej algorytm sekwencyjny

Algorytm sekwencyjny to algorytm, w którym kolejność wykonywanych czynności jest zawsze taka sama i niezależna od wartości danych wejściowych.

Algorytm warunkowy. Algorytm z rozgałęzieniem

….

Algorytmy. Kurs algorytmiki dla uczniów

Kurs algorytmy dla uczniów, został przygotowany jako wstęp do algorytmiki.

kasia315.republika.pl

Powyższy materiał pochodzi z pracy „Algorytmika w gimnazjum”, którą wykonałam podczas studiów. Materiały te przez długi czas były dostępne na stronie kasia315.republika.pl. Strona ta obecnie nie istnieje, a cała jej zawartość została przeniesiona tutaj, czyli pod adres kaluska.pl.

Kurs zawierał również krókie wizualne prezentacje sposobu wykonania algorytmów (aplety Java). Obecnie większość nowoczesnych przeglądarek domyślnie nie pozwala na  wyświetlenie apletów Java. Jeśi chcesz je zobaczyć i w pełni korzystać ze strony, zmień opcje w swojej przeglądarce.

Kurs algorytmiki dla uczniów

Na kurs składa się kilka lekcji. Całość będzie dostępna już niedługo

Lekcja 1:

 

Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe

Algorytmy obsługi tablic dwuwymiarowych
Przykład tablicy dwuwymiarowej:

Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu ( numer żądanego elementu).
I tak w naszej tablicy o nazwie t zapis t[3,4] oznacza element w trzecim wierszu i czwartej kolumnie, czyli element o wartości =3.
   t [1,1] = 2
   t [1,2] =6
   t [1,3] =11
   t [1,4] =0
   t [2,1] =7

 Element t [i, j]  dla i równego 2 i j równego 2 wynosi 5.

Ćwiczenie 1

Opracuj algorytm wypełniający tablicę kwadratową k x k.

Ćwiczenie 2

Odszukaj w tablicy m x n element maksymalny. Wypisz jego położenie i wartość.

 Schemat blokowy

Ćwiczenie 3

Tablica kwadratowa m x n składa się z zer i jedynek. Podaj algorytm wypisujący ile jest zer i ile jedynek.

 Schemat blokowy

Ćwiczenie 4
Zbuduj algorytm sumujący elementy na przekątnej tablicy k x k.

Ćwiczenie 5
Podaj algorytm obliczający sumę i ilość elementów nad przekątną tablicy kwadratowej.

Rozwiąż samodzielnie:

Ćwiczenie 1
Zbuduj algorytm wyznaczania elementu minimalnego tablicy kwadratowej.

Ćwiczenie 2
Narysuj schemat blokowy algorytmu wypisującego z tablicy k x k elementy parzyste. Podaj ilość takich elementów.

Ćwiczenie 3
Zbuduj algorytm podający ilość i średnią arytmetyczną elementów tablicy m x n podzielnych przez 10.

Ćwiczenie 4
Opracuj algorytm wyznaczania elementu minimalnego tablicy kwadratowej.

Specyfikacja algorytmu, czyli specyfikacja problemu algorytmicznego

Wiemy już, co to są algorytmy i jak można je zapisywać.

Specyfikacja algorytmu

Specyfikacja algorytmu [specyfikacja problemu algorytmicznego] to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych [dane] i danych wyjściowych [wynik].

Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków
Dane: Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta.
Wynik: P – pole trójkąta o bokach o długości a, b,c.

Problem: Obliczanie potęgi liczby naturalnej o wykładniku naturalnym.
Dane:
a – liczba naturalna, podstawa potęgi
b – liczba naturalna, wykładnik potęgi
Wynik:
w – liczba naturalna, wartość a do potęgi b
Problem: Obliczanie średniej arytmetycznej dwóch liczb rzeczywistych.
Dane:
a – liczba rzeczywista
b – liczba rzeczywista
Wynik:
sr – liczba rzeczywista, średnia liczb a, bProblem: Obliczanie wartości wielomianu: Schemat Hornera
Dane wejściowe:
n – nieujemna liczba całkowita – stopień wielomianu
a0, a1, a2, ….,an – n+1 współczynników wielomianu
z – wartość argumentu
Dane wyjściowe:
Wartość wielomianu stopnia n dla wartości argumentu x=z
Problem: Obliczanie wartości bezwzględnej (modułu) danej liczby całkowitej.
Dane:
a – wprowadzana liczba całkowita;
Wynik:
M – obliczana wartość bezwzględna.