Rodzaje algorytmów

Rodzaje algorytmów Algorytmy liniowe, czyli  algorytmy sekwencyjne Algorytmy warunkowe, czyli algorytmy z rozgałęzieniami Algorytmy interacyjne, czyli algorytmy z pętlą Algorytm liniowy, czyli inaczej algorytm sekwencyjny Algorytm sekwencyjny to algorytm, w którym kolejność wykonywanych czynności jest zawsze taka sama i niezależna od wartości danych wejściowych. Algorytm warunkowy. Algorytm z rozgałęzieniem ….

Algorytmy. Kurs algorytmiki dla uczniów

Kurs algorytmy dla uczniów, został przygotowany jako wstęp do algorytmiki. kasia315.republika.pl Powyższy materiał pochodzi z pracy „Algorytmika w gimnazjum”, którą wykonałam podczas studiów. Materiały te przez długi czas były dostępne na stronie kasia315.republika.pl. Strona ta obecnie nie istnieje, a cała jej zawartość została przeniesiona tutaj, czyli pod adres kaluska.pl. Kurs zawierał również krókie wizualne prezentacje sposobu wykonania algorytmów (aplety Java). […]

Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe

Algorytmy obsługi tablic dwuwymiarowych Przykład tablicy dwuwymiarowej: Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu ( numer żądanego elementu). I tak w naszej tablicy o nazwie t zapis t[3,4] oznacza element w trzecim wierszu i czwartej kolumnie, czyli element o wartości =3.    t [1,1] = 2    t [1,2] =6   […]

Specyfikacja algorytmu, czyli specyfikacja problemu algorytmicznego

Wiemy już, co to są algorytmy i jak można je zapisywać. Specyfikacja algorytmu Specyfikacja algorytmu [specyfikacja problemu algorytmicznego] to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych [dane] i danych wyjściowych [wynik]. Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków Dane: Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta. Wynik: P – pole […]