Algorytmika: przykłady algorytmów
Algorytmy

Specyfikacja algorytmu, czyli specyfikacja problemu algorytmicznego

Poniższy materiał to część cyklu „Algorytmy dla uczniów”

Wiemy już, co to są algorytmy i jak można je zapisywać. Potrafimy więc przetworzyć dane, by otrzymać poprawne wyniki. Dane … wyniki … czym one są?

Specyfikacja algorytmu (specyfikacja zadania)

Specyfikacja algorytmu (specyfikacja problemu algorytmicznego) to dokładny opis problemu algorytmicznego, który ma zostać rozwiązany, oraz podanie danych wejściowych (dane) i danych wyjściowych (wynik).

Oto kilka przykładów specyfikacji problemów algorytmicznych, często nazywanych również specyfikacjami zadania.

 

Problem: Obliczanie ilorazu dwóch liczb rzeczywistych

Dane:
a – liczba rzeczywista
b – liczba rzeczywista

Wynik:
il –  iloraz liczb a i b (a/b) – liczba rzeczywista

 

Problem: Obliczanie pola trójkąta o danych długościach jego boków

Dane:
Trzy liczby: a, b i c, będące długościami boków trójkąta.

Wynik:
S – pole trójkąta o bokach o długości a, b,c.

Tutaj Specyfikacja wraz z algorytmem w postaci schematu blokowego

 

Problem: Obliczanie potęgi liczby naturalnej o wykładniku naturalnym.

Dane:
a – liczba naturalna, podstawa potęgi
b – liczba naturalna, wykładnik potęgi

Wynik:
w – liczba naturalna, wartość a do potęgi b

 

Problem: Obliczanie średniej arytmetycznej dwóch liczb rzeczywistych.

Dane:
a – liczba rzeczywista 
b – liczba rzeczywista

Wynik:
śr – liczba rzeczywista (średnia liczb a, b)

 

Problem: Obliczanie wartości wielomianu: Schemat Hornera

Dane wejściowe:
n – nieujemna liczba całkowita – stopień wielomianu a0, a1, a2, ….,an – n+1 współczynników wielomianu
z – wartość argumentu

Dane wyjściowe:
Wartość wielomianu stopnia n dla wartości argumentu x=z

 

Problem: Obliczanie wartości bezwzględnej (modułu) danej liczby całkowitej.

Dane:
a – wprowadzana liczba całkowita;

Wynik:
M – obliczana wartość bezwzględna.


Podsumowanie

Ten artykuł jest częścią cyklu „Algorytmy dla uczniów”. Cały kurs zawierający materiały dotyczące algorytmów dla początkujących zawiera:

Lekcja 1: Co to jest algorytm? Podstawy algorytmów

Lekcja 2:  Sposoby zapisu algorytmów

Lekcja 3: Rodzaje algorytmów

Lekcja 4: Schematy blokowe algorytmów

Lekcja 5: Specyfikacja algorytmu. Specyfikacja problemu algorytmicznego

Lekcja 6: Algorytmy Przykłady i zadania 

Lekcja 6.1: Algorytmy. Przykłady i zadania.  Obliczanie pola trójkąta

Lekcja 6.2:  Algorytmy. Przykłady. Algorytm Euklidesa

Lekcja 6.3: Algorytm. Gra Kamień Papier Nożyce

Lekcja 7. Przykłady schematów blokowych. Ciągi liczb

Lekcja 8. Sortowanie – algorytmy sortowania

Lekcja 9: Algorytmy. Tablice jednowymiarowe

Lekcja 10. Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *