• Algorytmika: przykłady algorytmów
    Algorytmy

    Schematy blokowe algorytmów

    Schemat blokowy to graficzny sposób przedstawienia algorytmu. Schemat składa się z bloków oraz połączeń między nimi. Bloki to figury geometryczne, w których zapisywane są działania, operacje algorytmu. Kolejność wykonywania operacji wskazują połączenia między blokami. Do tej pory (patrz lekcja 1)…