Algorytmy. Tablice jednowymiarowe

 

ALGORYTMY OBSŁUGI TABLIC

Tablicą nazywamy złożoną strukturę danych, która zawiera zbiór elementów tego samego typu.Wyróżniamy:
tablice jednowymiarowe
tablice wielowymiarowe

TABLICE JEDNOWYMIAROWE

Tablica jest to zbiór elementów tego samego typu. Każdy element tablicy jest identyfikowany przez jego numer (indeks). Każdy element tablicy posiada swoją wartość.
Oto tablica o nazwie „t” zawierająca 5 elementów, liczby 5, 11, 8, 3, 2:

Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu (numer żądanego elementu). W naszej tablicy o nazwie t:

t[1] = 5
 t[2] = 11
 t[3] = 8
 t[4] = 3
 t[5] = 2
Element t[i] dla i równego 4 wynosi 3, dla i równego 2 wynosi 11.

Przykład

Opracuj algorytm wypełniający tablicę k – elementową.

Ponieważ tablica ma k- elementów, a więc k- razy nastąpi wczytywanie elementu, stąd zastosowanie iteracji.

Schemat blokowy algorytmu wypełniania tablicy elementami podanymi przez użytkownika:

Przykład
Opracuj algorytm wypisujący elementy tablicy k- elementowej.

Przykład
Zbuduj algorytm sumujący elementy tablicy n- elementowej.

Przykład
Zbuduj algorytm liczący średnią arytmetyczną elementów tablicy.

Przykład
Do tablicy wczytano k-elementów. Wydrukuj położenie i wartość elementu najmniejszego (zakładamy, że elementy są różne).
Przykład
Wczytaj elementy do tablicy k- elementowej, a następnie wypisz je w odwrotnej kolejności.

Przykład
Z tablicy zawierającej k-elementów wybierz elementy podzielne przez 3. Oblicz ich ilość, sumę i średnią.

Przykład
Wczytaj elementy do tablicy k- elementowej. Wydrukuj tę tablicę. Zamień pierwszy z ostatnim i wydrukuj tablicę po modyfikacji.

Przykład
Uporządkuj elementy tablicy k- elementowej, w kolejności od najmniejszego do największego.Aby uporządkować tablicę należy posłużyc się jedną z metod sortowania. My wykorzysamy sortowanie bąbelkowe.

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA:Ćwiczenie 1
Opracowany w ćwiczeniu 3 algorytm zmodyfikuj tak, by wynikiem była suma elementów większych od 10.


Ćwiczenie 2
Opracuj algorytm liczący średnią arytmetyczną elementów dodatnich tablicy.


Ćwiczenie 3
Zbuduj algorytm wyszukiwania elementu maksymalnego w tablicy.
Ćwiczenie 4
Opracuj algorytm
wczytujący elementy tablicy k-elementowej
wyszukujący element minimalny
wypisujący elementy tablicy i element minimalny

Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe

Algorytmy obsługi tablic dwuwymiarowych
Przykład tablicy dwuwymiarowej:

Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu ( numer żądanego elementu).
I tak w naszej tablicy o nazwie t zapis t[3,4] oznacza element w trzecim wierszu i czwartej kolumnie, czyli element o wartości =3.
   t [1,1] = 2
   t [1,2] =6
   t [1,3] =11
   t [1,4] =0
   t [2,1] =7

 Element t [i, j]  dla i równego 2 i j równego 2 wynosi 5.

Ćwiczenie 1

Opracuj algorytm wypełniający tablicę kwadratową k x k.

Ćwiczenie 2

Odszukaj w tablicy m x n element maksymalny. Wypisz jego położenie i wartość.

 Schemat blokowy

Ćwiczenie 3

Tablica kwadratowa m x n składa się z zer i jedynek. Podaj algorytm wypisujący ile jest zer i ile jedynek.

 Schemat blokowy

Ćwiczenie 4
Zbuduj algorytm sumujący elementy na przekątnej tablicy k x k.

Ćwiczenie 5
Podaj algorytm obliczający sumę i ilość elementów nad przekątną tablicy kwadratowej.

Rozwiąż samodzielnie:

Ćwiczenie 1
Zbuduj algorytm wyznaczania elementu minimalnego tablicy kwadratowej.

Ćwiczenie 2
Narysuj schemat blokowy algorytmu wypisującego z tablicy k x k elementy parzyste. Podaj ilość takich elementów.

Ćwiczenie 3
Zbuduj algorytm podający ilość i średnią arytmetyczną elementów tablicy m x n podzielnych przez 10.

Ćwiczenie 4
Opracuj algorytm wyznaczania elementu minimalnego tablicy kwadratowej.