Algorytmy. Tablice jednowymiarowe

  ALGORYTMY OBSŁUGI TABLIC Tablicą nazywamy złożoną strukturę danych, która zawiera zbiór elementów tego samego typu.Wyróżniamy: tablice jednowymiarowe tablice wielowymiarowe TABLICE JEDNOWYMIAROWE Tablica jest to zbiór elementów tego samego typu. Każdy element tablicy jest identyfikowany przez jego numer (indeks). Każdy element tablicy posiada swoją wartość. Oto tablica o nazwie „t” zawierająca 5 elementów, liczby 5, 11, 8, 3, 2: Do […]

Algorytmy. Tablice dwuwymiarowe

Algorytmy obsługi tablic dwuwymiarowych Przykład tablicy dwuwymiarowej: Do poszczególnych elementów tablicy uzyskujemy dostęp poprzez podanie nazwy tablicy oraz w nawiasach kwadratowych wartość indeksu ( numer żądanego elementu). I tak w naszej tablicy o nazwie t zapis t[3,4] oznacza element w trzecim wierszu i czwartej kolumnie, czyli element o wartości =3.    t [1,1] = 2    t [1,2] =6   […]