Sposoby zapisu algorytmu

Algorytmy powinny być tak przedstawiane, aby było możliwe ich jednoznaczne odczytanie i zastosowanie. Niektóre algorytmy można opisać słownie korzystając z języka potocznego. Jest to proste zwłaszcza wtedy, gdy wykonawcą algorytmów ma być człowiek. Pamiętajmy jednak, iż informatyka zajmuje się opracowywaniem algorytmów, których wykonanie powierzone zostaje komputerom. Z czego składa się algorytm?  Algorytm zawiera opis danych, opis wyników oraz plan działania, […]

Co to jest algorytm. Podstawy algorytmów

CO TO JEST ALGORYTM ? Na lekcjach matematyki czy fizyki często słyszymy zdanie „rozwiąż zadanie”. Większość tych zadań rozwiązujemy według pewnych schematów. Najpierw wypisujemy dane i zastanawiamy się do jakiego celu dążymy, a więc jaki ma być wynik. Następnie wypisujemy wzory łączące dane z szukanymi bądź twierdzenia, które można zastosować. Przed koniecznością rozwiązywania zadań stajemy również poza szkołą. Robimy to […]

Schematy blokowe algorytmów

Do tej pory do opisu algorytmów używaliśmy języka potocznego. Były to jednak algorytmy proste, które ma wykonywać człowiek. W przypadku algorytmów skomplikowanych ten zapis będzie nieczytelny, nie sprawdzi się. Dlatego teraz poznamy nowy, bardziej przejrzysty sposób – schematy blokowe. Schemat blokowy to graficzny zapis sposobu rozwiązania zadania, przedstawiający opis i kolejność wykonywania czynności realizujących dany algorytm. W schemacie blokowym poszczególne […]

Algorytmy: ciągi liczb. Schematy blokowe algorytmów

Ciągi w algorytmach. Przykłady schematów blokowych Przykład 1 Dany jest ciąg liczb o nieznanej długości. Ostatnia liczba w ciągu równa się zero. Oblicz sumę elementów tego ciągu. Schemat blokowy algorytmu Przykład 2 Oblicz sumę n – kolejnych liczb naturalnych. Pierwsza z liczb wprowadzona z klawiatury i równa się b. Przykład 3 Dany jest ciąg n-elementowy. Elementy tego ciągu są różne. […]

Algorytmy sortowania

ALGORYTMY SORTOWANIA (PORZĄDKOWANIA) Sortowanie (porządkowanie) – proces ustawienia zbioru obiektów w określonym porządku Metody sortowania: przez zamianę (sortowanie bąbelkowe) przez wybieranie przez wstawianie ALGORYTM SORTOWANIA BĄBELKOWEGO Jedną z popularnych metod sortowania jest sortowanie przez prostą zamianę (sortowanie bąbelkowe). W metodzie tej porównujemy sąsiednie elementy. W celu uporządkowania elementów od najmniejszego do największego, jeśli drugi element jest mniejszy od poprzedniego, to […]

Algorytm. Gra Papier Kamień Nożyce

Grę „Papier Kamień Nożyce” znają chyba wszyscy. Tym razem naszym zadaniem jest stworzenie algorytmu wskazującego zwycięzcę tej gry. Zakładamy, że w grze uczestniczą dwaj gracze. Każdy z graczy może wybrać (pokazać) jedną z trzech wartości: papier albo kamień albo nożyce. Możemy więc przystąpić do tworzenia specyfikacji algorytmu: Dane wejściowe: g1: pierwszy gracz – ciąg znaków zawierający jedną z wartości: {papier, […]

Algorytm. Obliczanie pola trójkąta

Stworzymy algorytm obliczający pole trójkąta. Rozpoczniemy od zapisania specyfikacji problemu. Specyfikacja algorytmu obliczającego pole trójkąta Problem: Obliczanie pola trójkąta. Dane: a, b, c – trzy dowolne liczby Wynik: Jeśli liczby a, b, c są długościami boków trójkąta to wyznaczamy S – pole tego trójkąta. Jeśli liczby a,b,c nie tworzą trójkąta wyprowadź komunikat, że dane liczby nie są długościami boków żadnego trójkąta. Metoda […]

Algorytmy. Tablice jednowymiarowe

  ALGORYTMY OBSŁUGI TABLIC Tablicą nazywamy złożoną strukturę danych, która zawiera zbiór elementów tego samego typu.Wyróżniamy: tablice jednowymiarowe tablice wielowymiarowe TABLICE JEDNOWYMIAROWE Tablica jest to zbiór elementów tego samego typu. Każdy element tablicy jest identyfikowany przez jego numer (indeks). Każdy element tablicy posiada swoją wartość. Oto tablica o nazwie „t” zawierająca 5 elementów, liczby 5, 11, 8, 3, 2: Do […]

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa czyli algorytm wyznaczania  NWD – największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. Zadanie: Wyznacz największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych: a,b. Przeanalizujmy zadanie. Dane mamy dwie liczby oznaczone jako a i b. Musimy odnaleźć liczbę przez którą dzielą się nasze obie liczby, zarówno a i b. Takich liczb może być wiele – my mamy odszukać największą. Przykłady Dane mamy […]

Algorytmy. Przykłady i zadania

Poznałeś już kilka przykładów algorytmów. Przeanalizuj je ponownie, a następnie przejdź do wykonywania poniższych zadań. Zachęcam Cię, abyś po przeczytaniu treści zadania zastanowił się nad rozwiązaniem, a następnie przedstawił algorytm w postaci listy (ciągu) kroków oraz zbudował schemat blokowy. Dopiero po samodzielnej pracy porównaj i dokonaj analizy gotowego schematu przedstawionego na stronie. Zadanie Opracuj algorytm obliczający sumę 3 wprowadzonych z […]