Oracle. Darmowa baza danych do nauki

Darmowa baza danych Oracle: instalacja i nauka

Darmowa baza  danych Oracle

Czy istnieje jakaś darmowa wersja bazy Oracle, którą można pobrać i używać do nauki?

Tak, jak najbardziej

Pobieranie plików

Możemy skorzystać chociażby z udostępnionej przez Oracle wersji: Oracle Database Express Edition 11g Release 2

Pamiętajmy również by pobrać Oracle SQL Developer.

Aby  pobrać plik konieczne jest zaakceptowanie licencji, czyli oznaczenie “Accept License Agreement” oraz założenie konta.

Pobieramy Oracle Database EE 11g w wersji odpowiedniej na nasz system operacyjny. W moim przypadku to Windows 64bitowy.

Pobieramy również Oracle SQL Developer. Uruchomienie programu wymaga zainstalowanej Javy, dlatego warto pobierać od razu wersję SQL Developer z Javą czyli “SQL Developer with JDK included”:

Powinniśmy mieć teraz dwa pliki, które należy rozpakować:

OracleXE112_Win64.zip

sqldeveloper-17.3.1.279.0537-x64.zip

Instalacja bazy danych Oracle 11g oraz SQL Developer

W rozpakowanym folderze znajdziemy katalog Disk 1 a w nim instalator. Po uruchomieniu pliku setup.exe możemy zmienić miejsce instalacji bazy oraz ustawiamy hasło dostępu.

Warto też spojrzeć na informacje:

Destination Folder: C:\oraclexe\

Oracle Home: C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\

Oracle Base:C:\oraclexe\

Port for ‘Oracle Database Listener’: 1521

Port for ‘Oracle Services for Microsoft Transaction Server’: 2030

Port for ‘Oracle HTTP Listener’: 8080

Programu SQL Developer nie instalujemy. Wystarczy rozpakować pobrany folder. Aby uruchomić program wystarczy uruchomić plik sqldeveloper.exe. Pamiętajmy również, że uruchomienie programu wymaga zainstalowania Javy.

SQL*Plus

W skrócie możemy napisać, iż SQL*Plus służy do wysyłania zapytań do bazy danych.

Jeśli oprogramowanie Oracle Database 11g zainstalowano w systemie Windows, to aby uruchomić SQL Plus należy kliknąć “Run SQL Command Line”:

Zalogujemy się do bazy jako użytkownik “system” mający uprawnienia do tworzenia nowych użytkowników, tabel i pakietów PL/SQL. Hasło dostępu dla tego użytkownika ustawialiśmy podczas instalacji. z

connection system/haslo

Oracle VM VirtualBox, praca z SQL Developer

Wirtualna maszyna Virtual Box do pobrania od Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html

Udostępnianie folderów/plików

Jak udostępnić folder maszynie wirtualnej?

Krok 1. Udostępnienie folderu

Po pierwsze folder, który chcemy udostępnić maszynie wirtualnej musimy po prostu udostępnić. Czyli mając np system Windows 8.1 klikam prawym przyciskiem myszy na folderze, który ma być widoczny na maszynie wirtualnej i wybieram np:
 Udostępnij > Określone osoby > Wszyscy

 Krok 2.

Uruchamiamy Oracle VM Virutal Box
Klikamy Ustawienia i Udostępnianie folderów
plusik i wybieramy
zaznaczamy Zamontuj

 Krok 3.

Uruchamiamy maszynę i widzimy na pulpicie folder z nazwą sf_
Folder widoczny jest też w folderze media

 
 
Krok 4. Wczytanie skryptu
Uruchamiamy Oracle SQL Developer
Tworzymy odpowiednie połączenie
Wybieramy View/Files. W oknie Files wybieramy My computer /media
W folderze Media znajdziemy wszytkie foldery usdostępnione w systemie (u mnie Windows 8) i dodane w Virtual Box. Foldery te mają nieco inną nazwę – pojawia się przedrostek sf_
Możemy teraz kliknąć dwukrotnie na pliku i uruchomić skrypt wciskając przycisk Run Script lub klawisz F5.