• Projektowanie Modelowanie
    Bazy danych

    Etapy projektowania baz danych

    Projektując bazę danych musimy przejść przez kilka etapów (faz). W procesie projektowania baz danych możemy wyróżnić 7 etapów. Etap 1. Definiowanie celu i założeń wstępnychEtap 2. Analiza istniejącej bazy danychEtap 3. Tworzenie struktur danychEtap 4. Określanie i ustalenie relacji w…