SQL. Grupowanie wierszy Group by, Having

SQL. Grupowanie wierszy Group by, Having

Tabela: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id wydzial_id pensja prowizja Grupowanie wierszy Do tego momentu funkcje agregujące wykonywały swoje operacje traktując dane jako niezróżnicowane i jednolite typy informacji. Na przykład obliczanie średniej prowizji dla wszystkich pracowników dotyczyło czytania wszystkich wierszy w kolumnie prowizja. Jednak możemy przyjąć inny scenariusz,w którym potrzebne jest obliczanie średniej  prowizji dla pracowników każdego wydziału. Klauzula Group by […]

SQL. Funkcje agregujące Avg, Count, Max, Min, Sum, Nvl

SQL. Funkcje agregujące Avg, Count, Max, Min, Sum, Nvl

Tabela: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id wydzial_id pensja prowizja Zadanie 1 Wykonaj raport dotyczący minimalnej, maksymalnej i średniej pensji oraz sumie miesięcznych zarobków hadlowców z działu sprz Funkcje agregujące Wykonanie tego raportu wymaga zastosowania operatorów matematycznych na kolumnie pensja i wybranych rekordach tabeli pracownicy. SQL udostępnia funkcje agregujące, które operują na zbiorze wierszy i zwracają jednen wynik dla grupy. SELECT […]