• Kurs SQL
    Bazy danych

    Kurs SQL. Pobieranie informacji z tabel bazy danych

    W tej części Kursu SQL nauczymy się pobierania, wyświetlania informacji z tabel bazy danych. Do nauki jezyka SQL wykorzystamy gotowe narzędzie udostępnione na stronie: https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all Nasza baza danych to baza sklepu, która zawiera 8 tabel. SQL ma tylko jedno polecenie…