SQL. Grupowanie wierszy Group by, Having

SQL. Grupowanie wierszy Group by, Having

Tabela: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id wydzial_id pensja prowizja Grupowanie wierszy Do tego momentu funkcje agregujące wykonywały swoje operacje traktując dane jako niezróżnicowane i jednolite typy informacji. Na przykład obliczanie średniej prowizji dla wszystkich pracowników dotyczyło czytania wszystkich wierszy w kolumnie prowizja. Jednak możemy przyjąć inny scenariusz,w którym potrzebne jest obliczanie średniej  prowizji dla pracowników każdego wydziału. Klauzula Group by […]

SQL. Funkcje agregujące Avg, Count, Max, Min, Sum, Nvl

SQL. Funkcje agregujące Avg, Count, Max, Min, Sum, Nvl

Tabela: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id wydzial_id pensja prowizja Zadanie 1 Wykonaj raport dotyczący minimalnej, maksymalnej i średniej pensji oraz sumie miesięcznych zarobków hadlowców z działu sprz Funkcje agregujące Wykonanie tego raportu wymaga zastosowania operatorów matematycznych na kolumnie pensja i wybranych rekordach tabeli pracownicy. SQL udostępnia funkcje agregujące, które operują na zbiorze wierszy i zwracają jednen wynik dla grupy. SELECT […]

PL/SQL. Rodzaje bloków

WSTĘP DO PL/SQL Rodzaje bloków PL/SQL: 1. bloki anomimowe (nienazwane) declared inline 2. bloki nazwane (podprogramy) Blok anonimowy Uruchamiamy program Oracle SQL Developer. Wpisujemy poniższy kod: BEGINDBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‚Hello World!’);END; By wykonać kod wciskamy przycisk Run Script (zielona strzałka z kartką) lub wciskamy klawisz F5. Zobaczymy informację: PL/SQL procedure successfully completed. Aby wyświetlić efekt działania programu w oknie konsoli trzeba ustawić zmienną SERVEROUTPUT. […]

SQL. Pobieranie danych z kilku tabel: natural join, join, using, using on

Tabele: pracownicy pracownik_id imie nazwisko stanowisko_id kierownik_id stanowiska stanowisko_id nazwa_stanowiska kierownik_id lokalizacja Zadanie 1 Przygotuj raport o wszystkich pracownikach pracujących w firmie i  ich stanowiskach. Informacje o pracownikach i ich stanowiskach są umieszczone są w rożnych tabelach. Należy napisać zapytanie SQL pobierające dane z dwóch różnych tabel używając połączeń JOINS. To zapytanie będzie pobierało dane stanowisko_id z tabeli pracownicy a […]

Kurs SQL. Pobieranie informacji z tabel bazy danych

Problem.W bazie danych znajduje się tabela Pracownicy (Employees) zawierająca informacje o pracownikach firmy. Zadanie.Przygotuj raport dla działu kadr, który będzie zawierał dane pracowników wraz z ich rocznymi zarobkami. Nazwij kolumny tak, by odzwierciedlały zawartość i były bardziej przyjazne dla pracowników działu kadr. Na początku poznamy tabelę Employees. Wyświetlimy jej całą zawartość. select * from employees;