Nauka programowania w Python
Python

Python: zadania dla zupełnie początkujących

W tym wpisie przedstawię Wam kilka zadań, które możecie wykonać na początku swojej nauki Pythona.

Wyświetlanie

zadanie 1. Wyświetl na ekranie napis: Informatyka

zadanie 2. Wyświetl na ekranie wyraz: Jestem, następnie pusty wiersz i pod spodem napis: programistą

zadanie 3. Wyświetl na ekranie zdanie (użyj apostrofu, a nie cudzysłowu): It’s time to go

Zmienne, obliczenia

zadanie 1. Utwórz zmienną o nazwie: wiadomosc. Zapamiętaj w niej tekst: Dzień. Wypisz wartość zmiennej na ekran. Teraz zmień wartość zmiennej na tekst Noc. Wypisz wartość zmiennej ponownie na ekran.

zadanie 2. Utwórz dwie zmienne i zapamiętaj w nich liczby: 5 i 2. Wykonaj działania na tych zmiennych i wypisz wyniki na ekran: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie. Wyznacz również liczbę całkowitą z dzielenia oraz resztę z dzielenia (modulo).

zadanie 3. Zapamiętaj w zmiennej długość boku kwadratu np. 10. Oblicz pole kwadratu i wypisz wynik na ekran.

zadanie 4. Poproś użytkownika o podanie dwóch liczb. Zapamiętaj je. Oblicz sumę, różnicę, iloczyn i iloraz tych dwóch liczb. Wypisz wyniki na ekran.

zadanie 5. Poproś użytkownika o podanie długości boków prostokąta. Oblicz pole tego prostokąta, wypisz wynik.

zadanie 6. Wyświetl na ekran powitanie: Część. Następnie poproś o podanie imienia, zapamiętaj je. Poproś o podanie wieku, zapamiętaj go. Następnie wypisz tekst: Masz na imię Marek. Masz lat 21. Za rok będziesz miał lat 22– uwzględniając i podstawiając zapamiętane wartości.

Instrukcja warunkowa

zadanie 1. Przypisz zmiennej a wartość 10. Jeśli liczba to jest większa od zera wypisz tekst: Liczba jest większa od zera. W przeciwnym wypadku wyświetl tekst: Liczba nie jest większa od zera. Zmień wartość zmiennej na -10. Uruchom ponownie program.

zadanie 2. Przypisz zmiennej a wartość 20. Jeśli reszta z dzielenia całkowitego zmiennej a przez 2 jest równa 0, wyświetl połowę tej liczby. W przeciwnym wypadku wypisz liczbę o 5 większą.

zadanie 3. Przypisz zmiennej x wartość 7. Sprawdź czy wartość zmiennej jest liczbą parzystą. Jeśli tak wypisz na ekran tekst: Liczba jest parzysta. W przeciwnym wypadku wypisz tekst: Liczba nie jest parzysta.

zadanie 4. Przypisz zmiennej liczba wartość -10. Jeśli zmienna jest większa od 0 zmiennej liczba przypisz wartość 5. W przeciwnym wypadku zmiennej liczba przypisz wartość 10. Wypisz wartość zmiennej liczba.

zadanie 5. Przypisz wartość zmiennej x wartość 1. Jeśli zmienna liczba jest większa od 10, przypisz zmiennej y wartość 0. Jeśli poprzedni warunek jest fałszywy i x jest mniejsze od 5, przypisz zmiennej y wartość -1. W przeciwnym wypadku przypisz zmiennej wartość 0.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *