Oracle. Darmowa baza danych do nauki

Darmowa baza danych Oracle: instalacja i nauka

Darmowa baza  danych Oracle

Czy istnieje jakaś darmowa wersja bazy Oracle, którą można pobrać i używać do nauki?

Tak, jak najbardziej

Pobieranie plików

Możemy skorzystać chociażby z udostępnionej przez Oracle wersji: Oracle Database Express Edition 11g Release 2

Pamiętajmy również by pobrać Oracle SQL Developer.

Aby  pobrać plik konieczne jest zaakceptowanie licencji, czyli oznaczenie “Accept License Agreement” oraz założenie konta.

Pobieramy Oracle Database EE 11g w wersji odpowiedniej na nasz system operacyjny. W moim przypadku to Windows 64bitowy.

Pobieramy również Oracle SQL Developer. Uruchomienie programu wymaga zainstalowanej Javy, dlatego warto pobierać od razu wersję SQL Developer z Javą czyli “SQL Developer with JDK included”:

Powinniśmy mieć teraz dwa pliki, które należy rozpakować:

OracleXE112_Win64.zip

sqldeveloper-17.3.1.279.0537-x64.zip

Instalacja bazy danych Oracle 11g oraz SQL Developer

W rozpakowanym folderze znajdziemy katalog Disk 1 a w nim instalator. Po uruchomieniu pliku setup.exe możemy zmienić miejsce instalacji bazy oraz ustawiamy hasło dostępu.

Warto też spojrzeć na informacje:

Destination Folder: C:\oraclexe\

Oracle Home: C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\

Oracle Base:C:\oraclexe\

Port for ‘Oracle Database Listener’: 1521

Port for ‘Oracle Services for Microsoft Transaction Server’: 2030

Port for ‘Oracle HTTP Listener’: 8080

Programu SQL Developer nie instalujemy. Wystarczy rozpakować pobrany folder. Aby uruchomić program wystarczy uruchomić plik sqldeveloper.exe. Pamiętajmy również, że uruchomienie programu wymaga zainstalowania Javy.

SQL*Plus

W skrócie możemy napisać, iż SQL*Plus służy do wysyłania zapytań do bazy danych.

Jeśli oprogramowanie Oracle Database 11g zainstalowano w systemie Windows, to aby uruchomić SQL Plus należy kliknąć “Run SQL Command Line”:

Zalogujemy się do bazy jako użytkownik “system” mający uprawnienia do tworzenia nowych użytkowników, tabel i pakietów PL/SQL. Hasło dostępu dla tego użytkownika ustawialiśmy podczas instalacji. z

connection system/haslo

PL/SQL. Rodzaje bloków

WSTĘP DO PL/SQL

Rodzaje bloków PL/SQL:

1. bloki anomimowe (nienazwane)

  • declared inline

2. bloki nazwane (podprogramy)

Blok anonimowy

Uruchamiamy program Oracle SQL Developer. Wpisujemy poniższy kod:

BEGINDBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‚Hello World!’);END;
By wykonać kod wciskamy przycisk Run Script (zielona strzałka z kartką) lub wciskamy klawisz F5. Zobaczymy informację:


PL/SQL procedure successfully completed.

Aby wyświetlić efekt działania programu w oknie konsoli trzeba ustawić zmienną SERVEROUTPUT. W związku z tym przed BEGIN dodajemy

SET SERVEROUTPUT ON

Nasz program powinien wyglądać teraz tak:
SET SERVEROUTPUT ON
BEGINDBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‚Hello World!’);
END;W dolnym oknie Script Output powyżej informacji PL/SQL procedure successfully completed powinniśmy zobaczyć nasz napis Hello World!