Kurs SQL

W tym kursie SQL nauczysz się języka SQL od podstaw. Kurs koncentruje się na zagadnieniach praktycznych. Zawiera mnóstwo ćwiczeń, dzięki którym szybko i łatwo opanujesz podstawy SQL.

I. SQL Podstawy

W tej części kursu omówimy podstawowe elementy języka SQL.

Na potrzeby tego kursu wykorzystamy gotową bazę danych, wypełnioną już odpowiednimi informacjami. Nie będziemy bawić się teraz w instalację bazy, narzędzi. Ułatwimy sobie pracę i skorzystamy z bazy udostępnionej online : https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all

SQL Zapytania

 1. Pobieranie informacji z tabel za pomocą instrukcji SELECT
 2. Używanie operatorów i aliasów kolumn
 3. Ograniczanie wyboru wierszy za pomocą instrukcji WHERE
 4. Operatory porównania i operatory logiczne
 5. Sortowanie wierszy tabeli za pomocą klauzuli ORDER BY
 6. Dokonywanie obliczeń za pomocą funkcji
 7. Konwersja i wyrażenia warunkowe

Kurs SQL. Pobieranie informacji z tabel bazy danych

W tej części Kursu SQL nauczymy się pobierania, wyświetlania informacji z tabel bazy danych.

Do nauki jezyka SQL wykorzystamy gotowe narzędzie udostępnione na stronie:
https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all

Nasza baza danych to baza sklepu, która zawiera 8 tabel.

SQL ma tylko jedno polecenie służące do pobierania informacji z tabel bazy danych. Jest to instrukcja SELECT.

fvgf

 • Pobieranie informacji z tabel za pomocą instrukcji SELECT
 • Używanie operatorów i aliasów kolumn
 • Ograniczanie wyboru wierszy za pomocą instrukcji WHERE
 • Operatory porównania i operatory logiczne
 • Sortowanie wierszy tabeli za pomocą klauzuli ORDER BY
 • Dokonywanie obliczeń za pomocą funkcji
 • Konwersja i wyrażenia warunkowe

Problem.
W bazie danych znajduje się tabela Pracownicy (Employees) zawierająca informacje o pracownikach firmy.

Zadanie.
Przygotuj raport dla działu kadr, który będzie zawierał dane pracowników wraz z ich rocznymi zarobkami.
Nazwij kolumny tak, by odzwierciedlały zawartość i były bardziej przyjazne dla pracowników działu kadr.

Na początku poznamy tabelę Employees. Wyświetlimy jej całą zawartość.

select * from employees;

W tej części Kursu SQL nauczymy się wybierania, wyświetlania kolumn tabeli.

SQL ma tylko jedno polecenie służące do pobierania informacji z tabel bazy danych. Jest to polecenie SELECT.

ghghg

fvgf

hjhj

 • Pobieranie informacji z tabel za pomocą instrukcji SELECT
 • Używanie operatorów i aliasów kolumn
 • Ograniczanie wyboru wierszy za pomocą instrukcji WHERE
 • Operatory porównania i operatory logiczne
 • Sortowanie wierszy tabeli za pomocą klauzuli ORDER BY
 • Dokonywanie obliczeń za pomocą funkcji
 • Konwersja i wyrażenia warunkowe