Kurs SQL
Bazy danych

SQL. Pobieranie informacji z tabel bazy danych

W tej części Kursu SQL nauczymy się pobierania, wyświetlania informacji z tabel bazy danych.

Do nauki jezyka SQL wykorzystamy gotowe narzędzie udostępnione na stronie:
https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_select_all

Strona składa się z kilku części. Tutaj opisałam do czego służą poszczególne elementy:

Na początku sprawdźmy z jakich elementów składa się nasza baza danych. Po prawej stronie w części Your Database widzimy następujące tabel (jest ich osiem) :

Pobierzmy teraz dane z tabeli Employees. SQL ma tylko jedno polecenie służące do pobierania informacji z tabel bazy danych. Jest to instrukcja SELECT.

W części SQL Statement wpisz polecenie:

select * from employees;

Teraz wykonaj polecenie klikając przycisk Run SQL. Powinieneś zobaczyć wynik podobny do tego jak powyżej.

Problem.
W bazie danych znajduje się tabela Employees (Pracownicy) zawierająca informacje o pracownikach firmy.

Zadanie.
Przygotuj raport dla działu kadr, który będzie zawierał dane pracowników (imię i nazwisko) .
Nazwij kolumny tak, by odzwierciedlały zawartość i były bardziej przyjazne dla pracowników działu kadr.

Na początku poznamy tabelę Employees. Wyświetliliśmy jej całą zawartość poleceniem SELECT:

select *
from employees;

Po słowie SELECT umieszczamy nazwy kolumn. W naszym przypadku umieściliśmy znak gwiazdki, który oznacza wszystkie kolumny tabeli. Po słowie kluczowym FROM umieszczamy nazwy tabel. W naszym przypadku wybieramy dane z tabeli employees.

Czyli w naszym przypadku wpisane polecenie oznacza: pobierz dane z wszystkich kolumn tabeli employees.

Jeśli chcemy pobrać dane z tabeli customers (klienci) wpisujemy instrukcję:

select *
from customers;

Pora teraz doprecyzować z jakich kolumn chcemy pobrać dane. Nie zawsze potrzebujemy wszystkich kolumn. Wystarczy, że po słowie select umieścimy nazwy kolumn tabeli, może być to jedna kolumna lub wiele.

select LastName, FirstName
form employees;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *