Oracle. Darmowa baza danych do nauki

Darmowa baza danych Oracle: instalacja i nauka Darmowa baza  danych Oracle Czy istnieje jakaś darmowa wersja bazy Oracle, którą można pobrać i używać do nauki? Tak, jak najbardziej Pobieranie plików Możemy skorzystać chociażby z udostępnionej przez Oracle wersji: Oracle Database Express Edition 11g Release 2 Pamiętajmy również by pobrać Oracle SQL Developer. Aby  pobrać plik konieczne jest zaakceptowanie licencji, czyli oznaczenie “Accept […]

Sposoby zapisu algorytmu

Algorytmy powinny być tak przedstawiane, aby było możliwe ich jednoznaczne odczytanie i zastosowanie. Niektóre algorytmy można opisać słownie korzystając z języka potocznego. Jest to proste zwłaszcza wtedy, gdy wykonawcą algorytmów ma być człowiek. Pamiętajmy jednak, iż informatyka zajmuje się opracowywaniem algorytmów, których wykonanie powierzone zostaje komputerom. Z czego składa się algorytm?  Algorytm zawiera opis danych, opis wyników oraz plan działania, […]

Co to jest algorytm. Podstawy algorytmów

CO TO JEST ALGORYTM ? Na lekcjach matematyki czy fizyki często słyszymy zdanie „rozwiąż zadanie”. Większość tych zadań rozwiązujemy według pewnych schematów. Najpierw wypisujemy dane i zastanawiamy się do jakiego celu dążymy, a więc jaki ma być wynik. Następnie wypisujemy wzory łączące dane z szukanymi bądź twierdzenia, które można zastosować. Przed koniecznością rozwiązywania zadań stajemy również poza szkołą. Robimy to […]

Schematy blokowe algorytmów

Do tej pory do opisu algorytmów używaliśmy języka potocznego. Były to jednak algorytmy proste, które ma wykonywać człowiek. W przypadku algorytmów skomplikowanych ten zapis będzie nieczytelny, nie sprawdzi się. Dlatego teraz poznamy nowy, bardziej przejrzysty sposób – schematy blokowe. Schemat blokowy to graficzny zapis sposobu rozwiązania zadania, przedstawiający opis i kolejność wykonywania czynności realizujących dany algorytm. W schemacie blokowym poszczególne […]

Algorytmy: ciągi liczb. Schematy blokowe algorytmów

Ciągi w algorytmach. Przykłady schematów blokowych Przykład 1 Dany jest ciąg liczb o nieznanej długości. Ostatnia liczba w ciągu równa się zero. Oblicz sumę elementów tego ciągu. Schemat blokowy algorytmu Przykład 2 Oblicz sumę n – kolejnych liczb naturalnych. Pierwsza z liczb wprowadzona z klawiatury i równa się b. Przykład 3 Dany jest ciąg n-elementowy. Elementy tego ciągu są różne. […]

Algorytmy sortowania

ALGORYTMY SORTOWANIA (PORZĄDKOWANIA) Sortowanie (porządkowanie) – proces ustawienia zbioru obiektów w określonym porządku Metody sortowania: przez zamianę (sortowanie bąbelkowe) przez wybieranie przez wstawianie ALGORYTM SORTOWANIA BĄBELKOWEGO Jedną z popularnych metod sortowania jest sortowanie przez prostą zamianę (sortowanie bąbelkowe). W metodzie tej porównujemy sąsiednie elementy. W celu uporządkowania elementów od najmniejszego do największego, jeśli drugi element jest mniejszy od poprzedniego, to […]

Algorytm. Gra Papier Kamień Nożyce

Grę „Papier Kamień Nożyce” znają chyba wszyscy. Tym razem naszym zadaniem jest stworzenie algorytmu wskazującego zwycięzcę tej gry. Zakładamy, że w grze uczestniczą dwaj gracze. Każdy z graczy może wybrać (pokazać) jedną z trzech wartości: papier albo kamień albo nożyce. Możemy więc przystąpić do tworzenia specyfikacji algorytmu: Dane wejściowe: g1: pierwszy gracz – ciąg znaków zawierający jedną z wartości: {papier, […]

Algorytm. Obliczanie pola trójkąta

Stworzymy algorytm obliczający pole trójkąta. Rozpoczniemy od zapisania specyfikacji problemu. Specyfikacja algorytmu obliczającego pole trójkąta Problem: Obliczanie pola trójkąta. Dane: a, b, c – trzy dowolne liczby Wynik: Jeśli liczby a, b, c są długościami boków trójkąta to wyznaczamy S – pole tego trójkąta. Jeśli liczby a,b,c nie tworzą trójkąta wyprowadź komunikat, że dane liczby nie są długościami boków żadnego trójkąta. Metoda […]

Algorytmy. Tablice jednowymiarowe

  ALGORYTMY OBSŁUGI TABLIC Tablicą nazywamy złożoną strukturę danych, która zawiera zbiór elementów tego samego typu.Wyróżniamy: tablice jednowymiarowe tablice wielowymiarowe TABLICE JEDNOWYMIAROWE Tablica jest to zbiór elementów tego samego typu. Każdy element tablicy jest identyfikowany przez jego numer (indeks). Każdy element tablicy posiada swoją wartość. Oto tablica o nazwie „t” zawierająca 5 elementów, liczby 5, 11, 8, 3, 2: Do […]

PL/SQL. Rodzaje bloków

WSTĘP DO PL/SQL Rodzaje bloków PL/SQL: 1. bloki anomimowe (nienazwane) declared inline 2. bloki nazwane (podprogramy) Blok anonimowy Uruchamiamy program Oracle SQL Developer. Wpisujemy poniższy kod: BEGINDBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‚Hello World!’);END; By wykonać kod wciskamy przycisk Run Script (zielona strzałka z kartką) lub wciskamy klawisz F5. Zobaczymy informację: PL/SQL procedure successfully completed. Aby wyświetlić efekt działania programu w oknie konsoli trzeba ustawić zmienną SERVEROUTPUT. […]